Izbornik
Zatvoriti izbornik
Zatvoriti

Od nastanka do recikliranja: ekobilanca ID. modela

CO₂ se emitira u svakoj fazi životnog ciklusa vozila. Koliko točno, reći će nam ekobilanca. Na putu prema mobilnosti koja je neutralna u pogledu emisija CO₂ optimizirali smo proizvodnju ID. modela u pogledu uštede CO₂.

Životni vijek automobila i njegov utjecaj na okoliš

Izazov: kako bi omogućili proizvodnju optimiziranu u pogledu CO₂, naši stručnjaci moraju precizno odrediti emisije CO₂. U tome im pomaže ekobilanca (procjena životnog ciklusa). Uz pomoć ove metode koja je normirana u skladu s ISO standardima naši stručnjaci analiziraju komponentu po komponentu i otkrivaju kako vozilo utječe na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa – od dobivanja sirovina preko proizvodnje, montaže i faze korištenja vozila sve do recikliranja materijala. Pritom se analiziraju različite kategorije utjecaja. Jedna od njih su emisije CO₂ i vrlo malog udjela ostalih plinova, koji se pretvara u tzv. ekvivalente CO₂. To je mjerna jedinica koja omogućuje usporedbu učinka svih stakleničkih plinova na klimu.

Kako održivost činimo mjerljivom

Emisije komponente određuju se pomoću posebnog softvera na temelju standardiziranih prosječnih vrijednosti za svaki korak obrade komponente. Za posebno energetski intenzivne proizvodne korake kao što je proizvodnja baterijskih ćelija koristimo specifične podatke naših dobavljača umjesto prosječnih vrijednosti za ID. modele. Taj se postupak također naziva specifična ekobilanca. On nam točno pokazuje kakav učinak imaju mjere koje smo proveli i kolika je zapravo količina CO₂ koju treba kompenzirati. Rezultate ekobilance neovisno provjerava i certificira TÜV Nord.

Certificiran kao „klimatski neutralan proizvod”

Sada kada znamo kolike su emisije pri proizvodnji ID. modela, idemo korak dalje. Volkswagen vam jamči da će vam vaše ID. vozilo biti predano neutralno u pogledu bilance CO₂. Naime, neovisni zavod za ispitivanje TÜV NORD potvrđuje pri predaji vozila kupcu da je ID. model "klimatski neutralan proizvod". Za izračun se uzimaju u obzir ekvivalenti CO₂ cjelokupnog opskrbnog lanca te proizvodnje i montaže. Transport do trgovaca diljem Europe, prvo punjenje baterije prije primopredaje vozila i recikliranje vozila također su dio ovog izračuna. Mi kompenziramo izračunate ekvivalente CO₂. Jedino što nije uključeno su ekvivalenti CO₂ koji nastaju tijekom daljnjeg korištenja i održavanja vozila. Ekvivalenti CO₂ iz recikliranja visokonaponske baterije također se ne uzimaju u obzir jer sirovine prerađene iz njih čine osnovu za ekobilancu budućih baterija.

1 Opskrbni lanac
2 Proizvodnja
3 Logistika
4 Prvo punjenje visokonaponske baterije

Emisije CO₂ koje već nisu izbjegnute, uzimajući u obzir mjere smanjenja

Svatko tko vozi ID. model ima jasnu prednost

Kako biste od samog početka putovali s boljom bilancom CO₂ u odnosu na usporediva vozila s motorom na izgaranje, u proizvodnji smanjujemo i izbjegavamo CO₂ prvenstveno uz pomoć raznih mjera opisanih u članku "Zajedno za bolju zaštitu klime". U njih se, primjerice, ubraja primjena struje dobivene iz obnovljivih izvora energije i kod proizvodnje ćelija baterija i u tvornici Zwickau, u kojoj se proizvode modeli ID.3 i ID.4. Emisije CO₂ koje se ne mogu izbjeći od proizvodnje pa do primopredaje vozila kupcu, a koje se utvrđuju na temelju specifične ekobilance, na kraju kompenziramo certificiranim projektima za zaštitu klime. To također redovito provjerava TÜV NORD.

Usporedba različitih ekobilanci tijekom cijelog životnog ciklusa pokazat će da čak i bez kompenzacije preostalih emisija CO₂ u proizvodnji ID. modeli imaju prednost u pogledu emisija CO₂ u odnosu na usporedive modele s motorom na izgaranje. I to ne samo pri punjenju strujom dobivenom iz obnovljivih izvora energije već i pri punjenju uz konvencionalni europski udio pojedinih izvora u proizvodnji električne energije¹.

Električna mobilnost dodatno nudi ogromnu priliku da smanjimo emisije CO₂ tijekom faze korištenja gotovo na nulu i da drastično povećamo tu prednost: ciljanim punjenjem strujom dobivenom iz obnovljivih izvora energije. Dakle zaštita klime je i u vašim rukama!

Potencijal budućnosti

Rezultati ekobilance električnih automobila predstavljaju tek trenutačnu sliku. Oni također nude puno potencijala za daljnje smanjenje emisija CO₂ tijekom životnog ciklusa - s jedne strane u fazi korištenja sve većom ekspanzijom obnovljivih izvora energije, s druge strane u proizvodnji. Zato blisko surađujemo s našim dobavljačima kako bismo i u kompleksnom uzvodnom opskrbnom lancu kontinuirano smanjivali preostale emisije CO₂ upotrebom struje dobivene iz obnovljivih izvora energije i recikliranih materijala. Stoga kompenzaciju putem certificiranih projekata za zaštitu klime vidimo kao trenutnu mjeru i korak na našem putu u budućnost koja je neutralna u pogledu emisija CO₂.

Ups!
Čini se da vaš preglednik nije ažuriran. Možda naša web stranica ne radi optimalno. Većina preglednika (ali ne i MS Internet Explorer 11 i stariji) i dalje radi dobro.

Preporučujemo vam da ažurirate svoj web preglednik!
Najnovija inačica može osigurati dobro iskustvo bilo gdje na Internetu.

Hvala vam na posjeti i dobro se zabavite.
Vaš Volkswagen tim
24px/configurator private vehicles Created with Sketch.
24px/interior (not final) Created with Sketch.