Izbornik
Zatvoriti izbornik
Zatvoriti

Impressum Zaštita podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica (www.volkswagen.hr) posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga želimo detaljno informirati o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka.

Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Porsche Croatia d.o.o. kao uvoznik za marku Volkswagen u Hrvatskoj. Društvo Porsche Croatia d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche Croatia d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na www.volkswagen.hr i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche Croatia d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

[1.] Sigurnost podataka

[1.1.] Društvo Porsche Croatia d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

[1.2.] Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

 

[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

 

[3.] Prikupljanje i obrada osobnih podataka

[3.1.] Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje

Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe (vidi točku [5.] i [6.]).

[3.2.] Podaci koje smo mi prikupili

Kada posjetite našu internetsku stranicu, putem kolačića (Cookies) automatski se prikupljaju osobni podaci. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod točkom [7.] te u našoj Smjernici za kolačiće dostupnoj na linku https://www.volkswagen.hr/impressum/smjernica-za-kolacice.

 

[4.] Partneri

Porsche Croatia d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:

 • 01 Content&Technology d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu;

 • Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg;

 • Porsche Konstruktionen KG sa sjedištem u 5020 Salzbrug i

 • Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u 5302 Henndorf am Wallersee,

a koja djeluju po nalogu i uputi društva Porsche Croatia d.o.o. .

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama.

Osim toga, ni društvo Porsche Croatia d.o.o. Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama - kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.

 

[5.] Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi: 

Opći obrazac za kontakt

 • Obrazac za kontakt (pohvala/kritika, informativni materijal o modelu, kupnja vozila, financiranje kupnje vozila, upit za termin servisa, dodatna oprema, razno): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci, odabrana(e) usluga(e), informacije o nadležnom prodajnom partneru, kao i tekst Vašeg upita).

 • Svrha: odgovor na Vaš upit

 • Pravna osnova: legitimni interes, mogućnost obrade i davanje pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite

 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

*Točna polja s podacima: tekst upita, marka, model vozila, registarska oznaka, kilometraža, broj šasije, datum prve registracije, kontakt osoba kod partnera, način oslovljavanja, titula, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja, telefon, dostupan (od/do), telefaks, e-mail, način kontaktiranja, odabrana usluga (popravak nakon prometne nezgode/popravak/servis), željeni termin (datum/vrijeme), vrsta klijenta (stalni klijent/novi klijent)

Opcionalna polja pomažu ostvarivanju boljeg pristupa Vašim željama i pružanju onih informacija koje su Vama potrebne.

Probna vožnja

 • Ako individualno konfigurirate vozilo ili odabirete novo raspoloživo vozilo, dodatno imate i mogućnost ugovaranja probne vožnje. Prilikom slanja kontaktnog obrasca za probnu vožnju Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranim prodajnim partnerima.

 • Svrha: priprema/provedba i obrada probne vožnje kod odabranog partnera

 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovornih radnji na Vaš zahtjev

 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci kod odabranog partnera

*Točna polja s podacima: model vozila, željeni termin, zanimanje za kupnju novog vozila, način kontaktiranja, način oslovljavanja, titula, ime, prezime, poštanski broj, mjesto, telefon, e-mail, tekst upita.

Opcionalna polja pomažu ostvarivanju boljeg pristupa Vašim željama i pružanju onih informacija koje su Vama potrebne.

Odmah raspoloživa nova vozila (SVN)

 • Prilikom slanja kontaktnog obrasca za upit o vozilu na skladištu Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranim prodajnim partnerima.

 • Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje vozila na skladištu kod odabranog partnera

 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovornih radnji na Vaš zahtjev

 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci kod odabranog partnera

*Točna polja s podacima: zanimanje za probnu vožnju, trenutak promjene na novo vozilo, način kontaktiranja, način oslovljavanja, titula, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, telefon, dostupnost (od/do), e-mail.

Opcionalna polja pomažu ostvarivanju boljeg pristupa Vašim željama i pružanju onih informacija koje su Vama potrebne.

Internetski konfigurator vozila (CC)

 • Prilikom slanja kontaktnog obrasca za konfiguraciju Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranim prodajnim partnerima.

 • Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje novog vozila

 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovornih radnji na Vaš zahtjev kod odabranog partnera

 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci kod odabranog partnera

*Točna polja s podacima: zanimanje za probnu vožnju, trenutak promjene na novo vozilo, način kontaktiranja, oslovljavanje imenom, titula, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, telefon, dostupnost (od/do), e-mail.

Opcionalna polja pomažu ostvarivanju boljeg pristupa Vašim željama i pružanju onih informacija koje su Vama potrebne.

Lista želja

 • Prilikom pohrane podataka o vozilu (konfiguracija, vozilo na skladištu i vozilo za probnu vožnju) Vaši se u carLOG-u obuhvaćeni osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci, podaci o loginu) obrađuju i pohranjuju.

 • Svrha: pohrana radi daljnje obrade i ponovnog dohvaćanja osobnih podataka vezanih uz vozilo.

 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovornih radnji na Vaš zahtjev

 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci

*Točna polja s podacima: korisničko ime, e-mail, lozinka, način oslovljavanja, titula (opcionalno), ime, prezime.

Opcionalna polja pomažu ostvarivanju boljeg pristupa Vašim željama i pružanju onih informacija koje su Vama potrebne.

Usluga online rezervacije termina servisa (Service Buchung Online - SBO)

 • Uslugom online rezervacije termina servisa korisnici usluga radionica mogu u svakom trenutku i neovisno o radnom vremenu putem početne internetske stranice trgovca sami rezervirati termin servisa. Postoje dvije mogućnosti za korištenje usluge SBO. Jedan je način putem povezivanja na portal za klijente carLOG čime se Vaši matični podaci iz kategorije* (podaci za kontakt i identifikaciju) preuzimaju izravno iz aplikacije carLOG. S druge strane, usluga SBO može se koristiti i putem prijave kao gost, pri čemu se Vaši navedeni podaci iz kategorije** (odabrane usluge i proizvodi, podaci za kontakt i identifikaciju, podaci o vozilu) obrađuju automatiziranim putem za pripremu termina servisa.

 • Svrha: rezervacija i provedba termina servisa

 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev

 • Razdoblje pohrane: nakon uspješne rezervacije termina, privremeno pohranjeni podaci brišu se iz SBO

*Točna podatkovna polja: oslovljavanje, titula, ime i prezime, adresa e-pošte

** Točna podatkovna polja: popravak i održavanje, paketi vjernosti, ponude i akcije, gume / kotači, osobni zahtjev za popravak, predaja vozila i odabrani termin servisa, zamjenska mobilnost, oslovljavanje, titula, ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja, marka i model vozila, broj šasije, registarska oznaka, datum prve registracije

Opcionalna polja pomažu ostvarivanju boljeg pristupa Vašim željama i pružanju onih informacija koje su Vama potrebne.

Nagradni natječaji

 • Volkswagen Hrvatska organizira nagradne natječaje putem svojih različitih kanala komunikacije (Facebook, web stranica, natjecateljske kartice) u kojima zainteresirani mogu sudjelovati. Ako pobijedite na Volkswagen nagradnom natječaju, Vaši osobni podaci iz kategorija * (podaci za kontakt i identifikaciju) obrađivat će se elektroničkim putem u svrhu preuzimanja nagrade.

 • Svrha: sudjelovanje i provedba nagradnog natječaja

 • Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev, prihvaćanje Pravila nagradnog natječaja, ugovorni odnos

 • Razdoblje pohrane: osobni podaci dobitnika obrađivat će se do završetka nagradnog natječaja, uključujući primopredaju, a zatim će biti izbrisani

* Točna podatkovna polja: oslovljavanje, ime, prezime, adresa e-pošte, adresa, broj telefonski broj

E-upit "Trebate više informacija?"

 • Ako vas zanimaju detaljnije informacije o Volkswagen modelima imate i mogućnost slanja upita.
 • Prilikom slanja kontaktnog obrasca za upit Vaši se osobni podaci iz kategorija* (kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranim prodajnim partnerima.
 • Svrha: odgovor na Vaš upit
 • Pravna osnova: legitimni interes, mogućnost obrade i davanje pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite
 • Razdoblje pohrane: 12 mjeseci kod odabranog partnera

*Točna polja s podacima: e-mail, telefon, izabrani partner.

 

[6.] Obrade podataka koje podliježu obvezi davanja privole

Porsche Croatia d.o.o. obrađuje osobne podatke navedene u točki [3.] u sljedeće svrhe:

Prijava za zaprimanje obavijesti 

Web stranice marke:

 • podaci navedeni kod prijave (naslov, ime, e-mail adresa) koriste se samo za slanje obavijesti (newsletter, jednokratne kampanje za nove modele vozila i sl.). Za obavijesti koristimo samo e-mail adresu koju ste naveli. Kod newslettera nam je nadalje potrebna Vaša potvrda da ste kao vlasnik e-mail adrese suglasni s primitkom newslettera (tzv. double opt-in). Pretplatu na newsletter možete u svako doba povući pomoću opcije za odjavu koja je predviđena u newsletteru ili slanjem poruke na zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr. Privolu za slanje svih ostalih obavijesti možete povući slanjem poruke na zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr.

 •  Svrha: slanje informacija o proizvodima, uslugama i događanjima

 •  Pravna osnova: privola

 •  Razdoblje pohrane: sve dok se obavijesti šalju i do povlačenja privole

Web microstranice marke:

 • podaci navedeni kod prijave (naslov, ime, e-mail adresa, odabrani partner) koriste se samo za slanje obavijesti. Za slanje obavijesti koristimo samo e-mail adresu koju ste naveli. Kod newslettera nam je nadalje potrebna Vaša potvrda ste kao vlasnik e-mail adrese suglasni s primitkom newslettera (tzv. double opt-in). Pretplatu na newsletter možete u svako doba povući pomoću opcije za odjavu koja je predviđena u newsletteru ili slanjem poruke na zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr. Privolu za slanje svih ostalih obavijesti možete povući slanjem poruke na zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr.

 •  Svrha: slanje informacija o proizvodima, uslugama i događanjima

 •  Pravna osnova: privola

Razdoblje pohrane: sve dok se obavijesti šalju i do povlačenja privole

 • Prosljeđivanje podataka: za slučaj da ste odabrali ovlaštenog partnera dali ste svoj pristanak da se Vaši podaci proslijede odabranom partneru u svrhu organiziranja probne vožnje ili ostvarivanja kontakta s ciljem izdavanja konkretne ponude za određeni model vozila te s tim u vezi dodatnih informacija.

 

[7.] Kolačići i Social Plug-ins

[7.1.] Podatke prikupljamo automatski koristeći kolačiće. Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određenoj internetskoj stranici. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First-Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third-Party cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

[7.2.] Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u našoj Smjernici za kolačiće na linku https://www.volkswagen.hr/impressum/smjernica-za-kolacice.

 

[8.] Prava koja Vam pripadaju

Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

[8.1.] Pravo na pristup osobnim podacima

Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

[8.2.] Pravo na ispravak

Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.

[8.3.] Pravo na brisanje 

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli. Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

[8.4] Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka

 • ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,
 • ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
 • ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
 • ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

[8.5.] Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

[8.6.] Pravo na podnošenje prigovora

Obrađujemo li vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

[8.7.] Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

[8.8] Pravo na opoziv

Sve Vaše izjave o davanju privole moguće je povući, u bilo kojem trenutku. Opoziv ima za posljedicu da od tog trenutka više ne obrađujemo Vaše podatke u svrhe navedene u izjavi o davanju privole, pa stoga više nije moguće koristiti odgovarajuća prava, pogodnosti itd. Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Porsche Croatia d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr. Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH - Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Porsche Croatia d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr . Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH - Agenciji za zaštitu osobnih podataka AZOP.

[9.] Promjene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka

[9.1] Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 26.10.2020. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni. Daljnjim korištenjem naše web stranice dajete svoju suglasnost predmetnim promjenama.

[10.] Voditelj obrade i Povjerenik za zaštitu podataka


Voditelj obrade
Porsche Croatia d.o.o.
uvoznik za marku Volkswagen
Miroslava Miholića 2, HR - 10 010 Zagreb
zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

Kontakt podaci - zaštita podataka:
Službenik za zaštitu podataka
zastita.podataka(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

Ups!
Čini se da vaš preglednik nije ažuriran. Možda naša web stranica ne radi optimalno. Većina preglednika (ali ne i MS Internet Explorer 11 i stariji) i dalje radi dobro.

Preporučujemo vam da ažurirate svoj web preglednik!
Najnovija inačica može osigurati dobro iskustvo bilo gdje na Internetu.

Hvala vam na posjeti i dobro se zabavite.
Vaš Volkswagen tim
24px/configurator private vehicles Created with Sketch.
24px/interior (not final) Created with Sketch.