VW Touran: "Side Assist" uključujući "Lane Assist"

 

Opcijska potpora zadržavanja vozila na voznom traku "Lane Assist" u okviru svojih granica doprinosi smanjenju sudara uvjetovanih padom koncentracije. Preko modula kamere u području unutrašnjeg zrcala registriraju se oznake na kolniku i analizira se pozicija vozila. Ako se vaš Touran udalji od trenutačnog voznog traka, "Lane Assist" će vas upozoriti putem laganog kontraupravljanja. Ako je aktiviran, sustav će se samostalno uključiti pri brzini iznad 65 km/h, dok će se pri brzini ispod 60 km/h ili u slučaju aktivacije žmigavaca automatski deaktivirati.

Zatvori

Touran Dorastao svakom izazovu.