VW Sharan: Potpora zadržavanja vozila na voznom traku "Lane Assist"

 

Opcijska potpora zadržavanja vozila na voznom traku "Lane Assist" u okviru svojih granica doprinosi sprječavanju sudara uzrokovanih nenamjernim napuštanjem voznog traka. Preko kamere u području unutrašnjeg zrcala registriraju se oznake na kolniku. Ako se vaš Sharan udalji od trenutačnog voznog traka, Lane Assist će vas upozoriti putem laganog kontraupravljanja. Ako je aktiviran, sustav će se samostalno uključiti pri brzini iznad 65 km/h, dok će se pri brzini ispod 60 km/h ili u slučaju aktivacije žmigavaca automatski deaktivirati.

Zatvori

Novi Sharan Svugdje kao doma.