Kočiona tekućina

Volkswagen Original kočiona tekućina

Kočiona tekućina uvijek mora imati besprijekornu funkciju. Kao sastavni dio cjelokupnog kočionog sustava Volkswagen kočiona tekućina jamči Vašu sigurnost.