Kupon od vašeg Volkswagen partnera

Više fleksibilnosti prilikom kupnje digitalnih proizvoda

S kuponom Volkswagen partnera za unovčavanje u internetskoj trgovini We Connect Web ili In-Car Shop¹.

Želite uključiti nove odabrane funkcije vozila preko "Upgrades"² u svojem Volkswagenu? Ili produžiti licencu za svoje mobilne online usluge? Kupone za kupnju tih digitalnih proizvoda  za Volkswagenovo vozilo - ako su dostupni - iz Volkswagenove internetske trgovine We Connect Webshop ili iz trgovine In-Car Shop sada možete kupiti na licu mjesta kod svojeg Volkswagen partnera.


Prednost: Pored izravne kupnje kupona dobivate i kompetentne savjete od svojeg Volkswagen partnera. A budući da kupon nije povezan s jednim određenim vozilom, također je odlična ideja za sve koji svoje drage osobe žele razveseliti mobilnim komforom za njihova Volkswagen vozila.

Kako biste unovčili kupon koji ste kupili kod Volkswagen partnera, jednostavno posjetite našu internetsku trgovinu ili trgovinu In-Car Shop u svojem infotainment sustavu i u okviru postupka plaćanja unesite kod kupona koji se nalazi na kuponu. Ovisno o vozilu i modelu u ovim trgovinama možete kupiti produžetke licenci za We Connect Plus³ ili Car-Net⁴, odabrane funkcije "Upgrades" ili dodatne mobilne ključeve⁵ za svoje Volkswagen vozilo. 

 

1. Uvjeti korištenja
a) Ovim se uvjetima regulira korištenje kupona/kredita koji nisu povezani s proizvodom za aktivacijske kodove (kodove kupona) tvrtke Volkswagen AG (Volkswagen) koje izdaje Volkswagen i koji se mogu kupiti od Volkswagen partnera. Kodovi kupona za ovlašteno vozilo mogu se iskoristiti u trgovini We Connect Shop (web trgovini ili trgovini In-Car Shop, ako je dostupna za određeno vozilo) prilikom kupovine digitalnih proizvoda i usluga koje pruža Volkswagen (npr. Car-Net (Security & Service, Guide & Inform) i produženja licence za We Connect Plus, Upgrades, mobilne ključeve) za vozilo opremljeno za to. Pojedinosti digitalnih proizvoda i usluga dostupnih za određeno vozilo mogu se pronaći u ponudi trgovine We Connect Shop i na temelju identifikacijskog broja vozila.
b) Kodovi kupona nisu specifično vezani za kupca, proizvod ili vozilo. Kodovi kupona ne mogu se iskoristiti za kupovinu dodatnih kodova kupona ili upotrijebiti kod drugih društva koncerna Volkswagen AG ili trećih strana.
c) Kodovi kupona mogu se iskoristiti za potpuno ili djelomično plaćanje digitalnih proizvoda ili usluga u trgovini We Connect Shop tijekom postupka plaćanja. U slučaju da vrijednost koda kupona nije dovoljna za pokrivanje pune vrijednosti odgovarajućeg proizvoda ili usluge, moguće je koristiti dodatne načine plaćanja kako bi se izmirio nedostajući iznos. U slučaju da vrijednost koda kupona premašuje vrijednost kupljenog proizvoda ili usluge, tada preostala vrijednost ostaje na ovom kodu kupona za buduću upotrebu. Kodovi kupona mogu se koristiti i u nekoliko pojedinačnih transakcija sve dok se ne potroši vrijednost odgovarajućeg koda kupona. Kako biste provjerili vrijednost svog koda kupona, posjetite e-trgovinu We Connect Webshop.
d) Ako potrošač pravovremeno otkaže kupovinu digitalnog proizvoda ili digitalne usluge, plaćeni iznos vraća se na isti kod kupona i može se ponovno koristiti za buduću kupovinu digitalnih proizvoda i/ili usluga u trgovini We Connect Shop.
e) Rok valjanosti kodova kupona je pet godina nakon datuma njihovog izdavanja. Vrijednost preostala nakon isteka ovog roka neće biti vraćena. Vrijednost koda kupona ne može se napuniti. Kodovi kupona ne mogu se zamijeniti za gotovinu.
f) Volkswagen ne preuzima odgovornost za gubitak, krađu, uništenje ili neku drugu neovlaštenu upotrebu koda kupona.
g) Volkswagen zadržava pravo zatražiti alternativni oblik plaćanja ako postoji bilo kakva sumnja da je kod kupona dobiven ili se koristio na temelju prijevare ili ako je prekršen jedan od ovih Uvjeta korištenja.
d) Isključiva sudska nadležnost za sve zahtjeve koji proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja i s njima povezanim zahtjevima je Wolfsburg, Njemačka, ako korisnik ne upotrebljava  kod kupona kao potrošač. Ako korisnik koristi kod kupona kao potrošač, Volkswagen može podnijeti pravne korake protiv korisnika samo na sudu koji je nadležan za mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta korisnika. Korisnik može pokrenuti pravni postupak protiv Volkswagena pred sudom nadležnim u mjestu sjedišta tvrtke Volkswagen u Wolfsburgu, u Njemačkoj, ali i pred bilo kojim drugim sudom koji je u ovom slučaju nadležan prema važećem zakonu.
i) Za sve sporove iz Ugovora ili u vezi s ovim kodom kupona isključivo važi zakon Republike Njemačke; isključena je primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Ako je korisnik potrošač, ne važe prethodna pravila brojke i ako protiv primjene njemačkog zakona stoje važni propisi o zaštiti potrošača prema zakonu države u kojoj potrošač u trenutku zaključenja ugovora ima svoje prebivalište ili uobičajeno boravište.
j) Društvo Volkswagen nije spremno niti je obvezno sudjelovati u postupku rješavanja spora kod tijela za rješavanje potrošačkih sporova.
k) Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s unovčavanjem koda kupona, obratite se Službi za korisnike. Podatke za kontakt možete dobiti na portalu We Connect koji se odnosi na određenu državu. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja ili problema u vezi s kodom kupona, obratite se Volkswagen partneru kod kojeg je kupljen kod kupona.

2. Za kupnju ažuriranja potreban vam je Volkswagen ID korisnički račun, važeći ugovor za We Connect i provjere vašeg identiteta kao glavnog korisnika, to znači povezivanje vašeg korisničkog računa s konkretnim vozilom. Osim toga, poželjno je da vozilo raspolaže tehničkom funkcijom i hardverskim uređajem neophodnim za pojedinačni "Upgrade". To može ovisiti o modelskoj goni i datumu proizvodnje. Upgrades koji se mogu kupiti za pojedino vozilo glavni korisnik može pogledati u trgovini In-Car Shop infotainment sustava ili u internetskoj trgovini We Connect Webshop na shop.volkswagen-we.com. Proizvodi koji se plaćaju mogu se također kupiti u trgovini In-Car Shop i u internetskoj trgovini We Connect Webshop sredstvima plaćanja koja se tamo trenutačno mogu pogledati i koja su tamo dostupna. Vaš će vas Volkswagen partner također rado posavjetovati ako imate pitanja u vezi s Upgrades i njihovoj dostupnosti. Kupljeni i aktivirani Upgrades ostaju u vozilu, mogu ih upotrebljavati svi vozači i ne mogu se prenositi na druga vozila.

3. Za korištenje usluga We Connect potreban vam je Volkswagen ID korisnički račun te se morate prijaviti korisničkim imenom i lozinkom na We Connect. Osim toga, s tvrtkom Volkswagen AG morate online potpisati odvojeni ugovor We Connect odnosno We Connect Plus. Za We Connect Plus imate nakon primopredaje vozila 90 dana vremena kako biste registrirali vozilo na www.myvolkswagen.net ili preko aplikacije "Volkswagen We Connect" (dostupna u trgovini aplikacijama App Store i Google Play Store) i koristili usluge za cijelo vrijeme ugovorenog besplatnog vremena trajanja.
We Connect omogućava korištenje mobilnih online usluga preko integrirane internetske veze. S tim povezane troškove podataka koji su nastali u Europi snosi Volkswagen AG u okviru pokrivenosti mreže, uz iznimku usluga "Streaming & Internet" te pojedinih In-Car aplikacija. Za upotrebu usluga "Streaming & Internet", pojedinih In-Car aplikacija te WLAN pristupne točke mogu se pribaviti podatkovni paketi uz naplatu putem vanjskog mobilnog operatera "Cubic Telecom" te ih se može koristiti u mnogim europskim zemljama pokrivenima mrežom. Količina podataka ovih paketa korisna je za sve korisnike i putnike u vozilu. Informacije o uvjetima, cijenama i podržanim zemljama naći ćete na https://vw.cubictelecom.com. Također postoji mogućnost upotrebe usluga web radija i streaminga medija preko online usluge putem mobilnog krajnjeg uređaja (npr. pametni telefon) koji može poslužiti kao WLAN pristupna točka. U tom su slučaju odgovarajuće usluge dostupne samo uz postojeći ili zasebno sklopljen ugovor s mobilnim operaterom između vas i mobilnog operatera, i to samo unutar područja pokrivenosti odgovarajuće mobilne mreže. Razmjenom podataka preko interneta mogu, ovisno o vašoj pojedinačnoj mobilnoj tarifi, a osobito prilikom upotrebe u inozemstvu, nastati dodatni troškovi (primjerice naknade za roaming).
Za korištenje besplatne aplikacije We Connect potrebni su vam pametni telefon s odgovarajućim iOS ili android operativnim sustavom te SIM kartica s opcijom za podatke s postojećim ugovorom ili ugovorom s mobilnim operaterom koji se mora zaključiti između vas i pružatelja usluge mobilne telefonije. 
Dostupnost pojedinačnih usluga aplikacija We Connect i We Connect Plus opisanih u paketima može se razlikovati od zemlje do zemlje te ovisi kako od vozila tako i od opreme. Usluge su dostupne za pojedinačno dogovoreno vrijeme trajanja ugovora i mogu tijekom vremena trajanja ugovora podlijegati promjenama u pogledu sadržaja. Detaljnije informacije možete dobiti na www.connect.volkswagen-we.com i od svojeg Volkswagen partnera. Informacije o tarifama za mobilnu telefoniju potražite kod svojeg mobilnog operatera.

3. Za korištenje usluga We Connect potreban vam je Volkswagen ID korisnički račun, a za prijavu vam trebaju korisničko ime i lozinka. Osim toga, s tvrtkom Volkswagen AG morate na mreži potpisati odvojeni ugovor. Kako biste mogli koristiti usluge u punom vremenskom razdoblju, imate nakon primopredaje vozila 90 dana vremena kako biste registrirali vozilo na www.myvolkswagen.net. U slučaju kasnije registracije, trajanje razdoblja bez plaćanja naknade se skraćuje. Korištenje mobilnih online usluga Car-Net "Guide & Inform" moguće je samo s opcionalnom opremom Discover Media i Discover Pro. Pored toga potreban vam je mobilni uređaj koji podržava internet (npr. pametni telefon), koji ima mogućnost da posluži kao WLAN pristupna točka. Alternativno se pomoću opcije sučelja za telefon "Business" zajedno s navigacijskim sustavom Discover Pro može koristiti mobilni telefon koji posjeduje remote SIM Access Profile (rSAP) ili SIM karticu s telefonskom i podatkovnom opcijom. Opcionalnim LTE car-stickom može se uspostaviti veza s navigacijskom sustavom Discover Media i internetska veza za vaš navigacijski uređaj, kao i WLAN pristupna točka u vozilu. Car-Net usluge dostupne si samo uz postojeći ili zasebno sklopljen ugovor s mobilnim operaterom između vas i mobilnog operatera, i to samo unutar područja pokrivenosti odgovarajuće mobilne mreže. Primanjem podatkovnih paketa s interneta mogu, ovisno o postojećoj mobilnoj tarifi, a osobito prilikom upotrebe u inozemstvu, nastati dodatni troškovi (npr. naknade za roaming). Na osnovi nastalog podatkovnog volumena u okviru korištenja Car-Net usluga svakako preporučujemo da kod svog mobilnog operatera ugovorite opciju s neograničenim internetskim prometom. Za korištenje besplatne aplikacije We Connect potreban vam je pametni telefon s odgovarajućim iOS ili android operativnim sustavom te SIM kartica s opcijom za podatke s postojećim ugovorom ili ugovorom s mobilnim operaterom koji se mora zaključiti između vas i pružatelja usluge mobilne telefonije. Dostupnost Car-Net usluga može se razlikovati od zemlje do zemlje. Ove usluge dostupne su za pojedinačno dogovoreno vrijeme trajanja ugovora i mogu tijekom vremena trajanja ugovora podlijegati promjenama u pogledu sadržaja. Detaljnije informacije o usluzi Car-Net naći ćete na portal.volkswagen-we.com i kod vašeg Volkswagen partnera; informacije o tarifama za mobilnu telefoniju kod vašeg mobilnog operatera.

4. Za korištenje Car-Net usluga potreban vam je Volkswagen ID korisnički račun te se morate prijaviti korisničkim imenom i lozinkom. K tomu treba online putem sklopiti zasebni ugovor s društvom Volkswagen AG. Kako biste mogli koristiti usluge kroz cijelo vrijeme korištenja, nakon primopredaje vozila imate 90 dana za registraciju vozila na stranici www.myvolkswagen.net ili putem aplikacije "Volkswagen We Connect" (dostupna u trgovinama App Store i Google Play Store). U slučaju kasnije registracije skraćuje se trajanje besplatnog vremena korištenja. Korištenje mobilnih online Car-Net usluga "Guide & Inform" moguće je samo s opcijskom opremom Discover Media i Discover Pro. Dodatno vam je potreban mobilni krajnji uređaj s mogućnošću povezivanja s internetom (npr. smartphone) koji može poslužiti kao mobilni Wi-Fi hotspot. S opcijskim sučeljem za telefon "Business" u kombinaciji s navigacijskim sustavom Discover Pro alternativno se može koristiti mobilni telefon s remote SIM Access profilom (rSAP) ili SIM kartica s telefonskom i podatkovnom opcijom. S opcijskim CarStickom LTE u kombinaciji s navigacijskim sustavom "Discover Media" također se mogu uspostaviti internetska veza za vaš navigacijski uređaj i Wi-Fi hotspot u vozilu. Car-Net usluge raspoložive su isključivo ako između vas i vašeg mobilnog operatera postoji ugovor ili ako ćete zasebno sklopiti takav ugovor s mobilnim operaterom, i to isključivo unutar pokrivenosti dotične mobilne mreže. Dodatni troškovi (npr. naknade za roaming) mogu nastati uslijed razmjene podataka preko interneta ovisno o vašoj mobilnoj tarifi te osobito tijekom korištenja u inozemstvu. Zbog količine podataka nastale uslijed korištenja Car-Net usluga svakako preporučujemo ugovaranje opcije flatrate s vašim mobilnim operaterom. Za korištenje besplatne aplikacije We Connect App potrebni su smartphone s prikladnim operativnim sustavom iOS ili Android te SIM kartica s podatkovnom opcijom u okviru postojećeg ili zasebno sklopljenog ugovora između vas i vašeg mobilnog operatera. Raspoloživost Car-Net usluga može se razlikovati ovisno o pojedinoj zemlji, vozilu i opremi. Ove su usluge na raspolaganju za vrijeme trajanja ugovora te podliježu sadržajnim izmjenama tijekom razdoblja trajanja ugovora. Detaljnije informacije o Car-Net uslugama dobit ćete na stranici www.connect.volkswagen-we.com i kod svog Volkswagen partnera; a informacije o uvjetima mobilnih tarifa kod svog pružatelja mobilnih usluga.

5. Raspoloživo samo s opcijskim navigacijskim sustavom "Discover Pro" (za Passat, Arteon i Golf) ili Discover Media (samo Golf) i u kombinaciji s aplikacijom We Connect App. Na početku je za Passat i Arteon na raspolaganju pet besplatnih mobilnih ključeva, a za Golf također pet nakon kupnje dotične funkcije. Mobilni ključevi mogu se iskoristiti u prve 4 godine nakon zaključenja We Connect ugovora. Prosljeđivanje mobilnog ključa pretpostavlja provjeru identiteta pošiljatelja ključa preko Volkswagen Ident postupka. Nakon instalacije na kompatibilnom smartphoneu mobilni ključ ima jednogodišnju valjanost vezanu uz krajnji uređaj.

Zatvori
Izbornik
Zatvoriti izbornik
Zatvoriti

Jednostavno ostanite povezani.
S uslugama i servisima aplikacije We Connect.

 

Ups!
Čini se da vaš preglednik nije ažuriran. Možda naša web stranica ne radi optimalno. Većina preglednika (ali ne i MS Internet Explorer 11 i stariji) i dalje radi dobro.

Preporučujemo vam da ažurirate svoj web preglednik!
Najnovija inačica može osigurati dobro iskustvo bilo gdje na Internetu.

Hvala vam na posjeti i dobro se zabavite.
Vaš Volkswagen tim
24px/configurator private vehicles Created with Sketch.
24px/interior (not final) Created with Sketch.