VW e-Golf: Car-Net Guide & Inform

 

S uslugom Car-Net uživat ćete u prednostima interneta u svojem automobilu: zadržite pregled nad trenutačnom situacijom u prometu, koristite se aplikacijama na svojem smartphoneu ili ostanite u kontaktu s Volkswagen službom za kupce. S aplikacijom Car-Net e-Remote vaš će smartphone služiti kao daljinski upravljač za vaš e-Golf. Pomoću ove aplikacije naime možete s bilo kojeg mjesta npr. namještati temperaturu u unutrašnjosti, pokretati i zaustavljati postupak punjenja ili dobiti prikaz preostalog dosega.

No Car-Net može još i više toga: s paketom usluga Car-Net Guide & Inform koristit ćete se aktualnim podacima s interneta. Na taj ćete način primjerice vrlo brzo saznati ako se negdje stvara prometni zastoj ili preko traženja posebnog odredišta pronaći hotele, restorane ili benzinske postaje.

Sa serijskom uslugom Car-Net App-Connect možete povezati svoj smartphone s infotainment sustavom i upravljati odabranim aplikacijama preko dodirnog zaslona. Također serijske usluge Car-Net Security & Service između ostalog vam nude uslugu poziva u nuždi.

 

Dodatne informacije o Car-Netu

 

1) Korištenje mobilnih online usluga Car-Net Guide & Inform moguće je samo s opcijskom opremom "Discover Media" i "Discover Pro". Dodatno vam je potreban mobilni uređaj (npr. smartphone) koji može poslužiti kao mobilni Wi-Fi hotspot. S opcijom sučelja za mobilni telefon "Premium" alternativno se može koristiti mobilni telefon s Remote SIM Access profilom (rSAP) ili SIM kartica s telefonskom i podatkovnom opcijom. Usluge "Car-Net Guide & Inform" raspoložive su isključivo ako između vas i vašeg mobilnog operatera postoji ugovor ili ako ćete zasebno sklopiti takav ugovor s mobilnim providerom, i to isključivo unutar pokrivenosti dotične mobilne mreže. Uslijed preuzimanja podatkovnih paketa s interneta mogu, posebno tijekom korištenja u inozemstvu, nastati dodatni troškovi (npr. naknade za roaming) ovisno o dotičnoj mobilnoj tarifi. Zbog količine podataka nastale uslijed korištenja usluga Car-Net Guide & Inform svakako preporučujemo ugovaranje opcije flatrate s vašim mobilnim providerom! Za korištenje usluga Car-Net Guide & Inform potrebno je sklopiti zaseban ugovor s tvrtkom Volkswagen AG. Nakon primopredaje vozila kupac ima 90 dana za registraciju vozila na stranici volkswagen-carnet.com/hr. Raspoloživost usluga Car-Net Guide & Inform može se razlikovati ovisno o zemlji. Ove usluge na raspolaganju su za vrijeme trajanja ugovora te podliježu sadržajnim izmjenama. Detaljnije informacije o uslugama Car-Net Guide & Inform potražite na stranici www.volkswagen.com/car-net te kod vašeg Volkswagen partnera, a informacije o uvjetima mobilnih tarifa kod vašeg mobilnog operatera.

Zatvori

e-Golf Spreman za veće dosege.